1 / 1

©Xinhua/Wang Jianwei/Maxppp -- A child plays near the Songhuajiang river in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, July 30, 2019.