1 / 1

The mountain city of Chongqing is beautiful

©Zhou Zhiyong/ZUMAPRESS.com/MAXPPP - February 10, 2020, Chongqing, Chongqing, China: The picture shows the beautiful scenery of Egongyan bridge in chongqing.